Natuurvoeding

Wat is Natuurvoeding?

Natuurvoeding is een bewuste manier van voedselproductie en voedselkeuze van verse, pure, eerlijke en biologische producten.

Vers:

 • Van het seizoen en uit de regio.
 • Er zit een zo kort mogelijke tijd tussen oogsten en  nuttigen.
 • Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van conserveringstechnieken.
 • Planten die in de volle grond en in de buitenlucht groeien in een bepaald seizoen genieten de voorkeur. Dat vraagt minder energie dan groenten of fruit uit een verwarmde kas. Daarnaast smaakt een aardbei in de zomer van de koude grond anders dan een aardbei in het voorjaar uit de verwarmde kas. Smaak zegt ook iets over voedingswaarde en aanwezigheid van inhoudsstoffen.
 • Regio gebonden is vanuit milieuoogpunt bekeken een goede keuze omdat er minder energie nodig is om de producten te verspreiden. De afstand van grond tot mond wordt zo kort mogelijk gehouden. Er zijn geen conserveringsmiddelen nodig tijdens het vervoer van een product.

Puur:

 • Zo min mogelijk bewerkt en zonder toevoegingen.
 • Voeding verliest bij iedere bewerking voedingsstoffen.
 • Bewerkte producten bevatten doorgaans minder vezels, vitamines en mineralen en meer suiker, vet en zout dan het natuurlijke of zelfgemaakte product. Van bewerkte producten kun je in korte tijd meer eten waardoor je ongemerkt meer calorieën binnenkrijgt. Drie glazen appelsap of bakjes appelmoes zijn sneller opgegeten dan drie appels en verzadigen minder.

Eerlijk:

 • Eerlijk voor de aarde door milieuvriendelijk te telen.
 • Eerlijk voor de dieren door het gebruik van groeihormonen en antibiotica te weren en het knippen van ledematen, staarten, vleugels, hoorns etc.
 • Eerlijk voor de mens door fairtrade te verhandelen en de boer een eerlijke prijs te geven voor zijn inspanningen.

  Biologisch:

 • Er wordt zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen geteeld.
 • Een biologisch product bevat minimaal 95 procent biologische ingrediënten.
 • Dieren krijgen hoofdzakelijk biologisch voer en er zijn strenge eisen ten aanzien van Geneesmiddelengebruik en diervriendelijke behandeling.

Bio-dynamisch:

 • Bij bio-dynamische landbouw wordt ook gekeken naar de samenhang van bodem, plant , dier en mens.
 • De bodem wordt levend gehouden door een ruime vruchtwisseling van 6 tot 8 jaar.
 • Het vee wordt gehouden op een wijze waarbij de eigenaardigheden van het beest belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het uiteindelijke product.
 • De omgeving van een stuk landbouwgrond is van belang vanwege de aanwezige andere dieren en planten die afgestemd zijn op het bedrijf.
 • Er vindt zo veel mogelijk een gesloten kringloop plaats of er is samenwerking met boeren in de buurt. ( bijv. mestuitwisseling)

Het keurmerk hiervoor is Demeter (de godin van de vruchtbaarheid en de landbouw).

Variatie:

Het kiezen voor variatie heeft meerdere redenen:

 • Eerlijk voor milieu en economie; door te kiezen voor variatie wordt de wereld niet te veel eenzijdig belast. Als iedereen bijvoorbeeld alleen nog maar kokosvet zou gaan gebruiken zullen daarvoor meer oerwouden worden gekapt en zal de prijs stijgen.
 • Tevens zullen de boeren die roomboter produceren merken dat er minder wordt afgenomen, waardoor er een boterberg ontstaat en uiteindelijk lagere opbrengsten voor de boeren.
 • Hypes in de voedingsindustrie werken snel dit soort disbalansen in de hand.
 • Optimale inname van voedingsstoffen: Variatie zorgt voor een zo breed mogelijke inname van gezonde voedingsstoffen.

huisgemaakte cocosreep